3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117
3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117
3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117
3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117
3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117
3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117
3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117
3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117
3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117
3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117
3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117
3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117
3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117
3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117
3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117
3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117
3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117
3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117

$85,000

3919 N Kansas Avenue, Kansas City, MO, 64117

18
Courtesy of: BHG Kansas City Homes