2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109

$399,950

2801 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109

21
Courtesy of: Lynch Real Estate