2633 S 8th Street, Kansas City, KS, 66103
2633 S 8th Street, Kansas City, KS, 66103
2633 S 8th Street, Kansas City, KS, 66103
2633 S 8th Street, Kansas City, KS, 66103
2633 S 8th Street, Kansas City, KS, 66103
2633 S 8th Street, Kansas City, KS, 66103
2633 S 8th Street, Kansas City, KS, 66103
2633 S 8th Street, Kansas City, KS, 66103
2633 S 8th Street, Kansas City, KS, 66103
2633 S 8th Street, Kansas City, KS, 66103
2633 S 8th Street, Kansas City, KS, 66103
2633 S 8th Street, Kansas City, KS, 66103
2633 S 8th Street, Kansas City, KS, 66103
2633 S 8th Street, Kansas City, KS, 66103

$95,000

2633 S 8th Street, Kansas City, KS, 66103

14
Courtesy of: Platinum Realty