350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102
350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102

$149,900

350 N 31ST Street, Kansas City, KS, 66102

21
Courtesy of: T Nick Real Estate Services, I