1815 N 38TH Street, Kansas City, KS, 66102
1815 N 38TH Street, Kansas City, KS, 66102
1815 N 38TH Street, Kansas City, KS, 66102
1815 N 38TH Street, Kansas City, KS, 66102
1815 N 38TH Street, Kansas City, KS, 66102
1815 N 38TH Street, Kansas City, KS, 66102
1815 N 38TH Street, Kansas City, KS, 66102
1815 N 38TH Street, Kansas City, KS, 66102
1815 N 38TH Street, Kansas City, KS, 66102
1815 N 38TH Street, Kansas City, KS, 66102
1815 N 38TH Street, Kansas City, KS, 66102
1815 N 38TH Street, Kansas City, KS, 66102
1815 N 38TH Street, Kansas City, KS, 66102
1815 N 38TH Street, Kansas City, KS, 66102

$79,900

1815 N 38TH Street, Kansas City, KS, 66102

14
Courtesy of: Northpoint Asset Management